Akt poświadczenia dziedziczenia

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek: 10.00-18.00
wtorek, środa: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Potrzebne dokumenty to:

  • odpis aktu zgonu spadkodawcy,
  • wszystkie testamenty spadkodawcy, jakie zostały sporządzone (jeśli zostały sporządzone)
  • odpisy aktów stanu cywilnego wszystkich spadkobierców (testamentowych i ustawowych), tzn. akt małżeństwa osoby zmarłej i jej małżonka, akty urodzenia lub akty małżeństwa (zwłaszcza gdy nastąpiła zmiana nazwiska w wyniku zawarcia związku małżeńskiego) dzieci zmarłego
  • dokument, na którym widnieje numer PESEL zmarłego (np. dowód osobisty, zaświadczenie wydane przez Urząd Miejski Wydział Spraw Obywatelskich dotyczące numeru PESEL zmarłego, odpis aktu zgonu z adnotacją o numerze PESEL)
  • wypisy aktów notarialnych zawierające oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku, jeśli takie oświadczenia były składane

Potrzebne dane:

  • Prosimy o informację w sytuacji, gdy spadkobierca zmarłego również nie żyje (od daty zgonu spadkobiercy zależy sposób dalszego postępowania i wymogi dotyczące dokumentów).