Odrzucenie spadku

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek: 10.00-18.00
wtorek, środa: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Potrzebne dokumenty:

  • odpis aktu zgonu
  • jeśli są Państwo dalszymi spadkobiercami – wypisy aktów notarialnych zawierających oświadczenia o odrzuceniu spadku złożone przez poprzednich spadkobierców
  • jeśli chcą Państwo odrzucić spadek przypadający małoletniemu dziecku – zezwolenie sądu opiekuńczego na dokonanie tej czynności w imieniu małoletniego oraz odpis aktu urodzenia dziecka

Potrzebne dane:

  • imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania pozostałych spadkobierców