Pełnomocnictwo

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek, czwartek: 10.00-18.00
wtorek, środa: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Potrzebne dane:

  • dane osobowe pełnomocnika
  • zakres pełnomocnictwa (wyszczególnienie rodzajów spraw, w których pełnomocnik będzie reprezentował mocodawcę)
  • numer księgi wieczystej lub dokładny opis nieruchomości albo prawa (wynikający z odpisu księgi wieczystej albo z zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej) – w przypadku gdy pełnomocnictwo ma obejmować zbycie lub nabycie konkretnej nieruchomości lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu