Notariusz

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu

50-441 Wrocław
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek – czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

Notariusz Karolina Habaj została powołana na stanowisko decyzją Ministra Sprawiedliwości i od kilku lat prowadzi Kancelarię Notarialną we Wrocławiu (początkowo przy ulicy Piłsudskiego 92/1, następnie przy ulicy Kościuszki 108A/15).

Notariusz Karolina Habaj otrzymała gruntowne wykształcenie. Po ukończeniu z wyróżnieniem dziennych studiów prawniczych zdała egzamin na aplikację notarialną, którą odbyła w trybie etatowym, tj. będąc zatrudnioną w kancelarii notarialnej swojego patrona. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu zdała następnie egzamin notarialny i rozpoczęła pracę na stanowisku asesora notarialnego. W czasie odbywania asesury doskonaliła nabyte umiejętności, zastępując przy czynnościach notarialnych zarówno swojego patrona, jak i innych notariuszy.

Powyższe pozwala notariusz Karolinie Habaj wychodzić naprzeciw Państwa potrzebom, rzetelnie udzielać informacji, proponować najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania w ramach obowiązującego porządku prawnego, przy jednoczesnym należytym wypełnianiu obowiązków, jakie na notariusza nakładają obowiązujące przepisy prawne.