Jak zacząć

Orzeł

Karolina Habaj
notariusz

Kancelaria Notarialna
we Wrocławiu

50-441 Wrocław
ul. Kościuszki 108A lok. 15
tel. 539-34-56-10
tel. 71 789-62-99
kancelaria@notariuszwewroclawiu.com
www.notariuszwewroclawiu.com

Godziny urzędowania:
poniedziałek – czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-16.00
Kancelaria czynna także w innych godzinach oraz w soboty po uzgodnieniu.

mapka

Postępowanie notarialne przebiega różnie w zależności od tego, jakich czynności chcieliby Państwo dokonać. Najpopularniejsze rodzaje to poświadczenia i akty notarialne, a także akty poświadczenia dziedziczenia.

  • Poświadczenia:

Jeśli chcieliby Państwo otrzymać poświadczenie, najlepiej aby umówili się Państwo drogą telefoniczną lub mailową (dane w zakładce Kontakt) na konkretną godzinę w określonym dniu. Wtedy będą mieć Państwo pewność, że zostaną Państwo obsłużeni szybko i sprawnie, zaś poświadczenia zostaną sporządzone od ręki.

Na spotkanie z notariuszem przychodzą Państwo z dowodem osobistym lub paszportem, jak również z dokumentem (oryginałem), którego kopia ma być poświadczona za zgodność z oryginałem, albo z dokumentem, na którym ma zostać poświadczona własnoręczność Państwa podpisu (istotne jest to, aby dokument nie był podpisany, gdyż składają Państwo podpis w obecności notariusza).

Cena poświadczenia jednej strony kopii dokumentu za zgodność z oryginałem to 6,00 zł netto (7,38 zł brutto), zaś cena poświadczenia własnoręczności podpisu (o ile dokument nie jest oznaczony sumą pieniężną) to 20,00 zł netto (24,60 zł brutto).

  • Akt notarialny:

Jeśli chcieliby Państwo, aby notariusz sporządził akt notarialny albo jeśli przymus taki wynika z przepisów prawa, prosimy najpierw skontaktować się z pracownikami Kancelarii (dane w zakładce Kontakt), aby ustalić, jaki cel chcą Państwo osiągnąć i jakimi środkami należy to zrobić – czyli jaka czynność prawna powinna być dokonana i jakie dokumenty będą do tego potrzebne. Prosimy o dostarczenie dokumentów do Kancelarii z wyprzedzeniem, gdyż notariusz najpierw przeprowadza ich analizę, a gdy są one poprawne i kompletne – następnie przygotowuje projekt aktu.

Dokumenty można przynieść osobiście lub przekazać przez inną osobę, jak również wysłać faksem bądź mailem (skany lub zdjęcia dokumentów). Jeśli dostarczą Państwo do Kancelarii dokumenty w kopiach, faksem lub mailem, w każdym przypadku przy podpisywaniu aktu powinni mieć Państwo ze sobą oryginały dokumentów. W celu umówienia dnia i godziny podpisania aktu notarialnego również prosimy o kontakt z Kancelarią.

Ceny aktów notarialnych są zróżnicowane i zależą od rodzaju czynności, stopnia skomplikowania sprawy oraz ilości czasu niezbędnego do przygotowania aktu, a w wielu przypadkach także od wartości przedmiotu umowy lub oświadczenia. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Opłaty, zaś aby ustalić koszty w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

  • Akt poświadczenia dziedziczenia:

Jeśli widzą Państwo potrzebę uregulowania spraw związanych z otrzymanym spadkiem, mogą Państwo udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Postępowanie notarialne jest szybkie i proste, zaś zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Na stronie Akt poświadczenia dziedziczenia (w zakładce „Dokumenty”) znajdą Państwo wykaz potrzebnych dokumentów. Podobnie jak w przypadku aktu notarialnego, prosimy o kontakt z Kancelarią w celu umówienia dnia i godziny podpisania aktów, a także o przekazanie dokumentów do Kancelarii odpowiednio wcześniej, aby umożliwić notariuszowi ich analizę oraz sporządzenie projektów.

Cena notarialnego postępowania spadkowego zależy stopnia skomplikowania sprawy, tzn. od tego, ile aktów w danej sytuacji należy sporządzić. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Opłaty, zaś aby ustalić koszty w konkretnej sprawie, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.